• 0px

Disclaimer

Het Veld Advies heeft deze site met grote zorg opgemaakt. Wijzigingen en veranderingen worden zo snel als mogelijk is, doorgevoerd. Toch kan het voorkomen dat de informatie sneller verandert dan wij kunnen wijzigen. De Het Veld Advies accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site wordt verwezen.
Tevens accepteert de Het Veld Advies geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.